Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:32 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:52 m²
Giá:17 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:50 m²
Giá:18 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:56 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:53 m²
Giá:18 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:88 m²
Giá:14.5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hải Phòng
Ngày:21/12/2014
Diện tích:50.8 m²
Giá:14 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:48 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:68 m²
Giá:15.8 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:56 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:80 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:56 m²
Giá:798 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:300 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:22/10/2014
Diện tích:240 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:262 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:2092 m²
Giá:0.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:500 m²
Giá:0.3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:800 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:2162 m²
Giá:0.4 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:21/12/2014
Diện tích:120 m²
Giá:10 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:20/12/2014
Diện tích:250 m²
Giá:20 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:20/12/2014
Diện tích:75 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:20/12/2014
Diện tích:73 m²
Giá:5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:20/12/2014
Diện tích:106 m²
Giá:3.7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:20/12/2014
Bếp chật hóa rộng với 4 mẹo "phù phép"

Bếp chật hóa rộng với 4 mẹo "phù phép"

04/12/2013
Chỉ cần một vài thủ pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả như sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tận dụng không gian chết hay sử dụng các loại kệ hợp lý...sẽ giúp bạn biến phòng bếp chật trở nên rộng rãi hơn.