Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:80 m²
Giá:3 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Long An
Ngày:24/10/2014
Diện tích:0 m²
Giá:20 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:60 m²
Giá:58 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:71 m²
Giá:18 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:0 m²
Giá:21 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:60 m²
Giá:14.5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:24/10/2014
Diện tích:54 m²
Giá:41000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:50 m²
Giá:7 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:24/10/2014
Diện tích:60 m²
Giá:1000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:24/10/2014
Diện tích:64 m²
Giá:12 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:24/10/2014
Diện tích:55 m²
Giá:11.3 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:24/10/2014
Diện tích:98 m²
Giá:21 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:300 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:22/10/2014
Diện tích:70 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:90 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:24/10/2014
Diện tích:160 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:58 m²
Giá:9 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:1300 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:1200 m²
Giá:150 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:100 m²
Giá:34 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:579 m²
Giá:200 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:73 m²
Giá:70 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:30 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:50 m²
Giá:11 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:60 m²
Giá:10.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Diện tích:110 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:23/10/2014
Bếp chật hóa rộng với 4 mẹo "phù phép"

Bếp chật hóa rộng với 4 mẹo "phù phép"

04/12/2013
Chỉ cần một vài thủ pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả như sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tận dụng không gian chết hay sử dụng các loại kệ hợp lý...sẽ giúp bạn biến phòng bếp chật trở nên rộng rãi hơn.